Introduktionsutbildning för behörighet B

Om man tänker övningsköra privat måste både handledare och elev gå en introduktionsutbildning, man behöver inte gå utbildningen vid samma tillfälle. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Har du som handledare redan gått utbildningen med en tidigare elev räcker det att du skickar in en ansökan om att få bli handledare till den nya eleven.

Detta är reglerna för privat övningskörning, handledarskap och körkortstillstånd

Handledaren

  • Du ska ha fyllt 24 år.
  • Du ska ha vana och skicklighet för det aktuella fordonet.
  • Du ska ha haft körkort i sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren.
  • Om du tidigare har blivit av med ditt körkort kan du få avslag i din ansökan om handledartillstånd. Mindre allvarliga trafikbrott brukar inte innebära något hinder men vid grövre brott såsom rattfylla kommer det att bli avslag.
  • Du ska ha genomgått en introduktionsutbildning under de senaste 5 åren. Under tiden som din utbildning är giltig kan du ansöka om handledartillstånd till flera olika elever. Dessa handledartillstånd gäller livet ut så länge ditt körkort inte återkallas. När giltighetstiden för introduktionsutbildningen har gått ut måste du gå en ny utbildning för att få ansöka om handledarskap för nya elever.

Eleven

Detta gäller för dig som tänker övningsköra:

  • Ha fyllt 16 år
  • Ha fyllt 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil eller lätt släp.
  • Ha ett giltigt körkortstillstånd.
  • Du måste gå en introduktionsutbildning. Om du bara kommer att övningsköra på en trafikskola räcker det med de första tre punkterna ovan, men om du ska övningsköra privat måste du gå en introduktionsutbildning. Du ska vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen. Utbildningen är giltig i 5 år. Observera att du måste ha koll både på vilket datum ditt körkortstillstånd upphör och vilket datum din introduktionsutbildning upphör. Båda dessa måste vara giltiga vid privat övningskörning.

Kom ihåg att ansöka i god tid om både handledarskap och körkortstillstånd. Det kan ta tid att handlägga din ansökan och ni måste ha alla papper klara innan ni ger er ut på vägarna. Transportstyrelsen kommer inte att pröva din ansökan förrän du betalar avgiften för handledartillstånd och körkortstillstånd.

För mer information och blanketter, se www.korkortsportalen.se