Uppdaterade priser

15 maj

Ny prislista

Körlektion – Körkort B (40 min)

Gäller från 20 augusti 2018.
Nytt pris: 550:-/körlektion

AM-utbildning

Gäller från 30 juli 2018.
Nytt pris: 5400:-

Fler prisändringar kommer inom kort.